Udlejning af bolig i Spanien

Ejer man bolig i Spanien og udlejer man denne, skal man være opmærksom på at lejeindtægterne skal deklareres og beskattes i Spanien. Mange tror fejlagtigt at skat af lejeindtægter skal afregnes i det land man er skatteresident i, men det er som udgangspunkt landet hvor boligen er beliggende der har beskatningsretten til lejeindtægter. Hvis man er skatteresident i Spanien eller et andet EU-land samt Norge, Island eller Liechtenstein kan man fradrage omkostninger der har direkte relation til boligen samt udlejen (el, vand,grundejerforening, IBI, renovationsafgift, forsikring m.m.). Man kan dog kun fradrage omkostninger i den proportion som udlejningperioden udgør af den samlede periode. Har man f.eks. kun udlejet boligen 1/3 af perioden kan man kun fradrage 1/3 af omkostningerne.

Er man ikke resident i Spanien skelnes der mellem to situationer. Er man skatteresident i et andet EU-land, Norge, Island eller Liechtenstein kan man benytte en reduceret skattesats på 19% skat af overskuddet. Ikke Residenter som er bosiddende i et andet EU-land, Norge, Island eller Liechtenstein kan som nævnt fradrage omkostninger på samme vilkår som skatteresidenter i Spanien. Er man ikke skatteresident i EU, Norge, Island eller Liechtenstein kan man ikke benytte den reducerede skattesats men vil blive beskattet med 24% af de fulde lejeindtægter. Denne kategori af Ikke Residenter kan ikke fradrage omkostninger i lejeindtægterne og vil blive beskattet af den fulde lejeindtægt. 

Afregning af skat af lejeindtægter skal afregnes umiddelbart efter kvartalets afslutning – senest d. 20. i den efterfølgende måned. D.v.s. skat af lejeindtægter for 2. kvartal (april, maj og juni) skal indsendes og afregnes senest d. 20. i måneden efter kvartalet slutter.

Udlejes boligen som feriebolig på dags- eller ugesbasis skal man være opmærksom på at boligen skal registreres i Andalusiens register for turistboliger (Registro de Turismo de Andalucia – hvis boligen er beliggende i Andalusien). Registreringsnummeret skal fremgå ved annoncering – ellers kan man få bøde. Denne type udlejning er underlagt hver autonomregerings lovgivning og er ekskluderet af den nationale udlejningslovgivning (LAU). Man skal derfor undersøge hvilke regler der er gældende i det område boligen er beliggende i.
Uanset om der er tale om langtidsudleje eller ferieudleje skal man ligeledes huske at boligen skal være i besiddelse af lovpligtig Energiattest udarbejdet af fagmand og registreret hos Junta de Andalucia (hvis boligen er beliggende i Andalusien). Siden 2013 er dette et krav ved salg eller udleje af bolig i Spanien.

Ønsker i yderligere information er i velkomne til at kontakte os på info@www.gron-andersen.es eller telefon 951910649 & 647911302.
Af Lena Grøn & Heidi S. Andersen fra Grøn & Andersen Konsulentbureau.

Dette kan også interessere dig

Plusvalia

Plusvalia beskatning der afregnes til kommunen i forbindelse med salg