Udlejning af bolig i Spanien

Ejer man bolig i Spanien og udlejer man denne, skal man være opmærksom på at lejeindtægterne skal deklareres og beskattes i Spanien. Mange tror fejlagtigt at skat af lejeindtægter skal afregnes i det land man er skatteresident i, men det er som udgangspunkt landet hvor boligen er beliggende der har retten til at beskatte lejeindtægter. Hvis man er skatteresident i Spanien eller et andet EU-land samt Norge eller Island kan man fradrage omkostninger der har direkte relation til boligen samt udlejen (el, vand, grundejerforening, IBI, Renovationsafgift, forsikring m.m.). Man kan dog kun fradrage omkostninger i den proportion som udlejningperioden udgør af perioden. Har man f.eks. kun udlejet boligen 1/3 af perioden kan man kun fradrage 1/3 af omkostningerne.

Er man skatteresident i Spanien indregnes og beskattes skatten af lejeindtægter i den årlige spanske selvangivelse som indsendes senest d. 30. juni det efterfølgende år. Overskuddet beskattes som Kapitalindkomst med progressiv beskatning fra 19% til 23 % (for skatteår 2016).

Er man ikke resident i Spanien skelnes der mellem to situationer. Er man skatteresident i et andet EU-land, Norge eller Island kan man benytte en reduceret skattesats på 19% (fra år 2016) af overskuddet. Ikke Residenter som er bosiddende i et andet EU-land, Norge eller Island kan som nævnt fradrage omkostninger på samme vilkår som skatteresidenter i Spanien. Er man ikke skatteresident i EU, Norge eller Island kan man ikke benytte den reducerede skattesats men vil blive beskattet med 24% af de fulde lejeindtægter. Denne kategori af Ikke Residenter kan ikke fradrage omkostninger i lejeindtægterne og vil blive beskattet af den fulde lejeindtægt – uden fradrag for omkostninger. Afregning af skat af lejeindtægter skal afregnes umiddelbart efter kvartalets afslutning – senest d. 20. i den efterfølgende måned. D.v.s. skat af lejeindtægter for 2. kvartal 2016 (april, maj og juni 2016) skal indsendes og afregnes senest d. 20. juli 2016.

Udlejes boligen som feriebolig på dags- eller ugesbasis skal man være opmærksom på at boligen skal registreres i Andalusiens register for turistboliger (Registro de Turismo de Andalucia – hvis boligen er beliggende i Andalusien). Registreringsnummeret skal fremgå ved annoncering – ellers kan man få bøde. Denne type udlejning er underlagt hver autonomregerings lovgivning og er ekskluderet af den nationale udlejningslovgivning (LAU). Man skal derfor undersøge hvilke regler der er gældende i det område boligen er beliggende i.
Uanset om der er tale om langtidsudleje eller ferieudleje skal man ligeledes huske at boligen skal være i besiddelse af lovpligtig Energiattest udarbejdet af fagmand og registreret hos Junta de Andalucia (hvis boligen er beliggende i Andalusien). Siden 2013 er dette et krav ved salg eller udleje af bolig i Spanien.

Ønsker i yderligere information er i velkomne til at kontakte os på info@www.gron-andersen.es eller telefon 951910649 & 647911302.
Af Lena Grøn & Heidi S. Andersen fra Grøn & Andersen Konsulentbureau.

Dette kan også interessere dig

Plusvalia

Plusvalia beskatning der afregnes til kommunen i forbindelse med salg