Udsættelse af skattebetaling

cal

Hvilken virksomhed har ikke været ude for at have likviditetsproblemer netop på det tidspunkt, hvor skatter og IVA skal afregnes?

Afhængigt af hvilken type skat eller betaling der skal afregnes, har der hidtil eksisteret mulighed for at søge om udsættelse hos de spanske skattemyndigheder dog på betingelse af at beløbet ikke overstiger 18.000 €, og der ikke allerede eksisterer ubetalt gæld hos skattevæsenet. Hvis beløbet overstiger 18.000 €, vil skattemyndighederne kræve en bankgaranti eller anden garanti for at give udsættelse. Beløbsgrænse er dog hævet til 30.000 € fra 20. oktober 2015. Der er mulighed for at afregne dele af beløbet og bede om udsættelse af resten eller ansøge om udsættelse af det fulde beløb.
Visse skatter kan man ikke søge om udsættelse af betaling af. Skattemyndighederne giver ikke mulighed for at ansøge om udsættelse, når der er tale om tilbageholdte beløb, f.eks. tilbageholdt skat i medarbejderes løn, tilbageholdt skat i professionelles honorar samt tilbageholdt skat i huslejebetaling. Disse beløb skal virksomheden have til rådighed, da der er tale om beløb der tilhører medarbejderen, udlejer m.m., men som virksomheden blot har tilbageholdt i udbetalingen som lovpligtig acontoskat for disse ydelser. Indbetales disse tilbageholdte beløb ikke rettidigt, vil skattevæsenet opkræve ekstra gebyr oven i betalingen.
Alle andre skattebetalinger kan man ansøge om udsættelse af.
Hvordan ansøger man om udsættelse? Hvis der ved deadline for betaling af evt. IVA, acontoskat i enkeltmandsvirksomheder, selskabsskat m.m. ikke er saldo nok til at imødegå betalingen, er man nødt til at søge om udsættelse. Skattemodellen til indbetaling præsenteres sammen med en ansøgning om udsættelse af det beløb, man ønsker udsat (enten hele eller dele af beløbet der skal afregnes) . I ansøgningen foreslås en afregningsperiode (f.eks. tre, seks eller ni gange). På denne måde præsenteres skattemodellen rettidigt dog blot med udsættelse af betaling af skatten. Hvis der ikke søges om udsættelse, men virksomheden blot undlader at præsentere og afregne betalingen, vil virksomheden blive afkrævet det fulde skattebeløb på én gang pålagt morarenter og bøde for ikke at præsentere og afregne skattemodellen rettidigt. Derfor er det uden tvivl mest fordelagtigt at søge om udsættelse, hvis man ikke har mulighed for at afregne skatten. Kvoterne som skatten ønskes afregnet over skal lægges til betalingsservice i banken.
Inden for kort tid efter ansøgning om udsættelse vil man med post modtage besvarelse fra skattevæsenet, som normalt accepterer udsættelsen. Dog kan skattemyndighederne ændre på perioden for tilbagebetaling. Har man f.eks, ansøgt om at afregne skatten over seks indbetalinger, er det muligt at skattemyndighederne kun accepterer afregning over tre indbetalinger. I besvarelsen fremgår hvilke datoer og hvilke beløb der bliver opkrævet over kontoen. Ligeledes informeres om den rentesats, som bliver pålagt (3,75 % årligt i 2016).
Hvis man bor i et område, hvor postgangen ikke er stabil, kan det anbefales at oprette elektronisk post hos skattevæsenet, således at breve tilsendes via e-mail. Det kan enten oprettes i egen e-mail eller evt. via virksomhedens revisors e-mail (forhør dig evt. hos din revisor, om de yder denne service).
Det er ikke kun skattebetalinger der kan ansøges om udsættelse af, men også anden type gæld, dog forudsat at disse er opkrævet via AEAT (spansk skattevæsen), f.eks. trafikbøder, gæld til kommunen m.m. Beløbsgrænsen på 30.000 € benyttes også ved andre skatteindbetalinger, som autonomregeringen (Junta de Andalucía) står for opkrævning af (f.eks. formueskat, arveafgift, transmissionsskat samt skat af juridiske akter/stempelafgift).
I samarbejde med Cristobal Ruíz Marín, ansvarlig i Cyclos regnskabsafdeling.

Dette kan også interessere dig

Plusvalia

Plusvalia beskatning der afregnes til kommunen i forbindelse med salg