Utleie av fast eiendom som ligger i Spania

Det er viktig å undersøke hvilke forpliktelser man har som utleier samt de juridiske aspekter som kan være relatert til de ulike formene for utleie.

Ulike lover kan gjelde avhengig av perioden eiendommen utleies.

Utleier man langtidsiktig eiendommen, er det viktig å forberede og signere leiekontrakt før nøklene leveres til leietaker. Kontrakten skal oppgi informasjon om utleier, leietaker og beskrivelse av eiendommen (underskriv også en inventarliste). Likeledes , inkludert lengden på leieavtalen (fra hvilken dato til hvilken dato), depositums størrelse, beløpet som betales i leie, hvem som betaler kostnader (strøm, vann, grundeieforening etc.) og når leieforholdet er avsluttet.

Kortsiktig leie for ferie har i mange år lovgivende vært en gråsone. Foreløpig er Junta de Andalucia i ferd med å forberede lovgivning for hvordan kortsiktig leie for ferie defineres og hvordan denne type leie skal regulert. Hvis dette forslaget blir vedtatt, må man i fremtiden være registrert i Registro de Turismo de Andalucia (RTA) når man kortsiktig leier. I anonceringen av eiendommen leies ut (nettsted anonce i avis eller magasin, etc.) må der vise registreringsnummeret RTA, hvis ikke dette vises blir man bøtelagt . Problemet blir her hva forholdene for utleier og leier av eiendommen for til å bli registrert i RTA. Blir loven vedtatt kan utleiere i denne kategorien resikere at ikke oppfyller vilkårene for å registrere sig og dermed anses å leie ulovlig.

Dette kan også interessere dig

Plusvalia

Plusvalia beskatning der afregnes til kommunen i forbindelse med salg