Som resident i Spanien, må jeg køre med udenlandske nummerplader?

Som resident i Spanien, må jeg køre med udenlandske nummerplader?

imagen-sin-titulo

Mange personer som flytter til Spanien for at bosætte sig her er ikke opmærksomme på at få deres køretøj omregistreret til spanske nummerplader. Denne forglemmelse som ved første øjekast virker harmløs, kan medføre store problemer for ejerne da den spanske lovgivning er meget klar omkring dette. Spanske borgere er forpligtede til at få deres køretøjer registreret i Spanien. Konsekvenserne er meget alvorlige, fra store bøder til beslaglægning af køretøjer. Derfor vil fra Gron & Andersen informere om denne problemstilling. Vi har på vort kontor autoriseret gestor, Anahi, som kan hjælpe med de nødvendige procedurer og afklare eventuelle tvivl omkring omregistrering af køretøjet.
 
Registrering af et køretøj i Spanien indebærer flere procedurer som skal gribes korrekte an fra starten. Er man ikke opmærksom på tidsfrister og indbetalingsfrister kan det som nævnt ende med unødvendige omkostninger og i værste fald kan myndighederne beslaglægge køretøjet.
 
I forbindelse med omregistrering til spanske plader skal køretøjet synes og der skal betales diverse afgifter. Normalt vil bilen allerede være homologeret i henhold til EU-standarder, men i visse tilfælde skal der foretages ændringer i køretøjet for at det kan godkendes til brug i Spanien. Er køretøjet ikke homologeret i henhold til europæiske standarder er det vigtigt at skaffe professionel hjælp og dette helst allerede inden tilflytningen til Spanien foretages. Ikke homologerede køretøjer kan i visse tilfælde godkendes til brug i Spanien, men udelukkende hvis køretøjet medbringes som “flyttegods”. Der er dead-line for både fraflytningsdato i landet man flytter fra samt tilmelding i Spanien der skal overholdes.
 
Omregistrering af køretøjet er en administrativ procedure som sikrer at de spanske myndigheder har kontrol over hvilke køretøjer normalt cirkulerer i landet samt sikrer at køretøjerne overholder gældende sikkerhedsnormer. Omregistrerede køretøjer får spanske nummerplader der er registreret i det spanske Trafik- kontor samt spansk registreringsattest. Blandt de køretøjer der skal registreres er motorkøretøjer, trailere, knallerter, mv.
 
Kort sagt er formålet med registreringen at holde køretøjerne under kontrol for at sikre retssikkerheden, dvs. at det altid er muligt at identificere bilens ejer og kontrollere at køretøjet overholder tekniske krav for at cirkulere på offentlige veje.
Der findes flere typer omregistreringer. Langt de fleste klassificeres som almindelige/definitive omregistreringer som er tilfældet når man bosætter sig fast i Spanien. Der findes dog også andre specielle omregistreringer som turist-, diplomatisk- og historisk- omregistrering. Hver enkelt af dem har sine egne egenskaber når man påstarter en omregistrering.
 
For at begynde en omregistrering af et køretøj kræves diverse dokumenter, nogle vedrørende køretøjet og andre vedrørende ejeren af samme. Omregistreringen afhænger ligeledes af om køretøjet kommer fra et andet EU-land eller om det kommer fra et land udenfor EU samt om køretøjet er blevet erhvervet ved en auktion eller om det drejer sig om et specielt køretøj,
Normalt vil køretøjet være underlagt spansk registreringsafgift. Omregistreringen skal påbegyndes indenfor 30 dage, dog udvides fristen til 60 dage hvis køretøjet medbringes som “flyttegods” i forbindelse med tilflytning til Spanien. Hvis de spanske myndigheder foretager kontrol og omregistreringen ikke er påbegyndt indenfor tidsfristen (hhv. 30 eller 60 dage), vil myndighederne give ejeren en advarsel hvor ejeren får 5 dage til at afregne registreringsafgift og påbegynde omregistreringen. Hvis ikke omregistreringen påbegyndes indenfor disse 5 dage vil myndighederen anmelde ejeren og beslaglægge køretøjet samt udstede bøde.
Ikke Residenter, d.v.s. personer der ikke bor fast i Spanien men kun opholder sig midlertidigt, kan cirkulere med udenlandske plader op til maksimalt 6 måneder. Fra dette øjeblik skal Ikke Residenten opstarte omregistrering af bilen i Spanien. Ellers vil deres køretøj ligeledes kunne blive anmeldt.
 
Kort sagt, det er vigtigt man er opmærksom på at få sit køretøj omregistreret til spanske plader når man er fast bosiddende I Spanien. Denne forglemmelse kan koste bøder og i værste fald kan køretøjet blive konfiskeret af de spanske myndigheder.
 
Har i brug for assistance står vi selvfølgelig til rådighed hos Grøn & Andersen.
 
Af Lena Grøn og Heidi S. Andersen i samarbejde med Anahí Luz Haleblian Acosta, Colegienummer Nº 375
Grøn & Andersen Konsulentbureau Tlf. 951910649, mobil 647911302 eller info@www.gron-andersen.es

Dette kan også interessere dig

Plusvalia

Plusvalia beskatning der afregnes til kommunen i forbindelse med salg