Betalinger til spansk kommune når du ejer bolig i Spanien

cache_2455284656Når man køber feriebolig i Spanien kan det ofte være svært at gennemskue hvilke forpligtelser man har overfor de spanske myndigheder  – specielt når man ikke bor fast i Spanien og derfor ejheller har mulighed for at kende sammensætning af de spanske myndigheder til grunds.

Vi vil kort forsøge at ridse op hvilke betalinger som opkræves via den spanske kommune. Husk, spansk kommune er ikke direkte tilknyttet til spansk skattevæsen – d.v.s. spansk kommune kan ikke lave din årlige spanske selvangivelse (hvis du er resident i Spanien) eller din årlige Ikke Resident beskatning (hvis ikke du er resident i Spanien men ejer fast ejendom beliggende i Spanien). Disse nævnte betalinger skal foretages til det spanske skattevæsen (Hacienda eller Agencia Tributaria). Normalt har man brug for en konsulet til at udarbejde de nævnte skattemodeller.

Vi vil i denne artikel udelukkende beskæftige os med opkrævninger der foretages af den spanske kommune (Ayuntamiento).

IBI (spansk Ejendomsskat):

Køber man fast ejendom i Spanien er man forpligtet til hvert år at afregne IBI (Impuesto Bienes Inmuebles) som kan sidestilles med den danske ”Ejendomsskat” som afregnes til kommunen. Beløbet vil variere afhængig af hvilken ejendomsvurdering kommunen har fastlagt for ejendommen (Valor Catastral). I kommunens vurdering skelner kommunen mellem selve matriklens værdi (Valor Catastral Suelo) og bygningens værdi (Valor Catastral Constucción) og disse to beløb udgør kommunens samlede ejendomsvurdering (Valor Catastral). Denne værdi benyttes ved udarbejdelse af spansk Ikke Resident Skat eller Spansk selvangivelse som skal indsende til de spanske skattemyndigheder. Normalt vil kommunens vurdering ligge under den reelle markedspris.  Hver ejendom har sit eget referencenummer hos kommunen som identificerer netop denne ejendom hos andre spanske myndigheder (f.eks. spansk skattevæsen). Dette referencenummer hedder Referencia Catastral.

Alt afhængig af hvilken kommune ejendommen ligger i, vil denne betaling blive opkrævet af kommunen på forskellige tidspunkter (hvis opkrævningen er lagt til betalingsservice over bankkonto). Beløbet kan variere men vil i de fleste tilfælde ligge mellem en samlet årlige betaling på mellem 400 € og 1.500 €. Nogle kommuner opkræver det fulde beløb over én gang mens andre kommuner opdeler betaling over flere gange. Normalt opkræves beløbet mellem marts og oktober måned. Vær opmærksom på at hvis der betales efter dead-line vil kommunen opkræve ekstragebyr.

Tasa Basura (renovationsafgift / skrald):

Udover spansk Ejendomsskat (IBI) skal ligeledes betales Renovationsafgift / skraldafgift til den spanske kommune. I tilknytning til boligen skal man ligeledes betale for afhentning og behandling af skrald. Denne opkrævning kan ligeledes variere afhængig af kommunen men den årlige betaling vil normalt ligge mellem 60 €  – 200 €. Nogle kommuner opkræver det fulde beløb over én gang, andre halvårligt og i enkelte tilfælde kvartalsvist.

Entrada vehículo (indkørsel garage):

Har man i tilknytning til bygningen en garageplads skal man i visse tilfælde betale ”Entrada de Vehículo” til kommunen. Hvis ind/udkørsel til garagen fører ud på offentlig vej skal man betale kommunen for at ”reservere” de kvadratmeter man benytter af den offentlig vej. Hver ejer af garageplads skal betale sin ”andel”. Man vil ved indkørslen få et ”parkering forbudt” skilt så indkørslen ikke blokeres af parkerede biler.

Vado: 

Dette kan sidestilles med ovenstående. Er der tale om hus med egen indkørsel som fører ud til offentlig vej vil man som ovenstående, hos kommunen, kunne bede om at få ”reserveret” de nødvendige meter af den offentlige vej. På denne måde sikrer man at biler ikke må parkere ved udkørslen og dermed blokerer denne. Ligeledes her får man et ”parkering forbudt” skilt som skal hænges på udkørslen.

IVTM (spansk vægtafgift):

Ejer man spansk indregistreret bil skal man til kommunen betale IVTM hvert år. Denne betaling vil normalt blive opkrævet en gang om året. For at kunne omregistrere bil i det spanske Trafikkontor (ifald man sælger eller køber bil) vil man skulle fremvise seneste kvittering for afregning af IVTM. Vær opmærksom på, at så længe bilen ikke omregistreres eller afmeldes hos spansk trafikkonto (ved salg eller hvis man skrotter bilen) vil denne opkrævning fortsat være tilknyttet tidligere ejers navn. Det er derfor vigtigt at man kontrollerer at omregistrering eller afmelding af bilen bliver informeret til de relevante myndigheder da man alternativt kan få en ubehagelig overraskelse hvis kommunen reklamerer opkrævning for biler man har afhændt år tilbage. Og endnu værre, bliver omregistering af bilen ikke korrekt registeret hos Trafikkontoret kan man risikere at blive opkrævet trafikbøder som den nye ejer er ansvarlig for.

Håber ovenstående giver oversigt over de betalinger som spansk kommune forestår opkrævning af i forbindelse med ejerskat af bolig i Spanien.

Når man køber feriebolig i Spanien kan det ofte være svært at gennemskue hvilke forpligtelser man har overfor de spanske myndigheder  – specielt når man ikke bor fast i Spanien og derfor ejheller har mulighed for at kende sammensætning af de spanske myndigheder til grunds.

Vi vil kort forsøge at ridse op hvilke betalinger som opkræves via den spanske kommune. Husk, spansk kommune er ikke direkte tilknyttet til spansk skattevæsen – d.v.s. spansk kommune kan ikke lave din årlige spanske selvangivelse (hvis du er resident i Spanien) eller din årlige Ikke Resident beskatning (hvis ikke du er resident i Spanien men ejer fast ejendom beliggende i Spanien). Disse nævnte betalinger skal foretages til det spanske skattevæsen (Hacienda eller Agencia Tributaria). Normalt har man brug for en konsulet til at udarbejde de nævnte skattemodeller.

Vi vil i denne artikel udelukkende beskæftige os med opkrævninger der foretages af den spanske kommune (Ayuntamiento).

IBI (spansk Ejendomsskat):

Køber man fast ejendom i Spanien er man forpligtet til hvert år at afregne IBI (Impuesto Bienes Inmuebles) som kan sidestilles med den danske ”Ejendomsskat” som afregnes til kommunen. Beløbet vil variere afhængig af hvilken ejendomsvurdering kommunen har fastlagt for ejendommen (Valor Catastral). I kommunens vurdering skelner kommunen mellem selve matriklens værdi (Valor Catastral Suelo) og bygningens værdi (Valor Catastral Constucción) og disse to beløb udgør kommunens samlede ejendomsvurdering (Valor Catastral). Denne værdi benyttes ved udarbejdelse af spansk Ikke Resident Skat eller Spansk selvangivelse som skal indsende til de spanske skattemyndigheder. Normalt vil kommunens vurdering ligge under den reelle markedspris.  Hver ejendom har sit eget referencenummer hos kommunen som identificerer netop denne ejendom hos andre spanske myndigheder (f.eks. spansk skattevæsen). Dette referencenummer hedder Referencia Catastral.

Alt afhængig af hvilken kommune ejendommen ligger i, vil denne betaling blive opkrævet af kommunen på forskellige tidspunkter (hvis opkrævningen er lagt til betalingsservice over bankkonto). Beløbet kan variere men vil i de fleste tilfælde ligge mellem en samlet årlige betaling på mellem 400 € og 1.500 €. Nogle kommuner opkræver det fulde beløb over én gang mens andre kommuner opdeler betaling over flere gange. Normalt opkræves beløbet mellem marts og oktober måned. Vær opmærksom på at hvis der betales efter dead-line vil kommunen opkræve ekstragebyr.

Tasa Basura (renovationsafgift / skrald):

Udover spansk Ejendomsskat (IBI) skal ligeledes betales Renovationsafgift / skraldafgift til den spanske kommune. I tilknytning til boligen skal man ligeledes betale for afhentning og behandling af skrald. Denne opkrævning kan ligeledes variere afhængig af kommunen men den årlige betaling vil normalt ligge mellem 60 €  – 200 €. Nogle kommuner opkræver det fulde beløb over én gang, andre halvårligt og i enkelte tilfælde kvartalsvist.

Entrada vehículo (indkørsel garage):

Har man i tilknytning til bygningen en garageplads skal man i visse tilfælde betale ”Entrada de Vehículo” til kommunen. Hvis ind/udkørsel til garagen fører ud på offentlig vej skal man betale kommunen for at ”reservere” de kvadratmeter man benytter af den offentlig vej. Hver ejer af garageplads skal betale sin ”andel”. Man vil ved indkørslen få et ”parkering forbudt” skilt så indkørslen ikke blokeres af parkerede biler.

Vado :

Dette kan sidestilles med ovenstående. Er der tale om hus med egen indkørsel som fører ud til offentlig vej vil man som ovenstående, hos kommunen, kunne bede om at få ”reserveret” de nødvendige meter af den offentlige vej. På denne måde sikrer man at biler ikke må parkere ved udkørslen og dermed blokerer denne. Ligeledes her får man et ”parkering forbudt” skilt som skal hænges på udkørslen.

IVTM (spansk vægtafgift):

Ejer man spansk indregistreret bil skal man til kommunen betale IVTM hvert år. Denne betaling vil normalt blive opkrævet en gang om året. For at kunne omregistrere bil i det spanske Trafikkontor (ifald man sælger eller køber bil) vil man skulle fremvise seneste kvittering for afregning af IVTM. Vær opmærksom på, at så længe bilen ikke omregistreres eller afmeldes hos spansk trafikkonto (ved salg eller hvis man skrotter bilen) vil denne opkrævning fortsat være tilknyttet tidligere ejers navn. Det er derfor vigtigt at man kontrollerer at omregistrering eller afmelding af bilen bliver informeret til de relevante myndigheder da man alternativt kan få en ubehagelig overraskelse hvis kommunen reklamerer opkrævning for biler man har afhændt år tilbage. Og endnu værre, bliver omregistering af bilen ikke korrekt registeret hos Trafikkontoret kan man risikere at blive opkrævet trafikbøder som den nye ejer er ansvarlig for.

Håber ovenstående giver oversigt over de betalinger som spansk kommune forestår opkrævning af i forbindelse med ejerskat af bolig i Spanien.

Dette kan også interessere dig

Plusvalia

Plusvalia beskatning der afregnes til kommunen i forbindelse med salg