cache_2437341729

Info vedr. beskatning af Ikke Residenter i Spanien der ejer fast ejendom beliggende i Spanien.

Der er flere typer beskatning af fast ejendom for personer der ikke er residenter I Spanien men ejer fast ejendom beliggende I Spanien.

Man skelner mellem om det er privatpersoner der ejer eller om det er udenlandske selskaber.

Ligeledes afhænger skatten af om der er tale om lejeværdi af egen bolig eller om man har lejeindtægter på ejendommen.

Den “normale” beskatning er, at en eller flere personer ejer en ejendom, som de benytter som feriebolig (der tales her om “alm.” ejerforhold og ikke Time Share lejligheder).

Af denne sekundære bolig/ejendom bør man betale IRPF ( lejeværdi af egen bolig) til de spanske skattemyndigheder.

Denne beskatning er årlig og indbetales via skattemodel 210.

Beskatningen udregnes på baggrund af kommunens Ejendomsvurdering for det pågældende år (valor catastral) eller i defekt heraf, købsprisen.

Denne beskatning forfalder til betaling det efterfølgende år og senest inden udgangen af december.

Har en Ikke resident skatteyder kun ejet ejendommen i en del af året, beregnes der kun skat af den periode skatteyderen har ejet ejendommen.

Honorar for udarbejdelse af den årlige skat for et par er 90 Euro + 21 % IVA
For hver ekstra person der er medejer (udover to) vil der opkræves yderligere honorar på 10 € + 21% IVA.

Er det et udenlandsk selskab der helt eller delvist ejer ejendommen, er der andre faktorer der gør sig gældende.

Tidligere skulle udenlandske selskaber, der ikke benyttede ejendommen til at udøve erhvervsaktivitet I Spanien, afregne en normalt ret høj Ikke Resident beskatning (3% af kommunens Ejendomsvurdering). Siden år 2013 er udenlandske selskaber dog fritaget for at betale Ikke Resident skat medmindre selskabets nationalitet (eller anpartshaverne I selskabet) stammer fra et land der af de spanske skattemyndigheder anses for værende et skatteparadis. At denne beskatning er ophørt er en stor fordel for danske selskaber der ejer fast ejendom I Spanien da disse, efter dobbeltbeskatningsaftalens opsigelse gældende fra år 2009, har skullet afregne Ikke Resident skat til de spanske skattemyndigheder.

Denne skat forfalder inden udgangen af januar måned netop efter årets afslutning.

Pris for udarbejdelse af denne skattemodel vil normalt variere mellem 150 – 300 € + 21% IVA alt afhængig af sværhedsgraden og antal ejendomme selskabet ejer I Spanien.

Hvis Ikke Resident skatteyderen (privatperson) lejer boligen ud og har lejeindtægter, bør skat af denne lejeindtægt ligeledes afregnes til de spanske skattemyndigheder da ejendommen er beliggende på spansk territorium.

Hvis ejer af ejendommen er skatteresident I et andet EU-land kan denne (siden år 2010) fradrage omkostninger I lejeindtægten og skal kun betale skat af overskuddet. Danske borgere kan derfor trække omkostninger fra lejeindtægten på trods af der ikke I øjeblikket eksisterer dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Spanien.

Hvert kvartal laves et lille regnskab over lejeindtægter og udgifter, og af overskuddet beregnes en skat på 24,75 %. Dog kan man kun fradrage omkostninger der er direkte relateret til ejendommen og udlejen. Der kan kun fradrages omkostninger I den proportion som boligen har været udlejet, d.v.s. har boligen været udlejet  1/3 af kvartalet vil man kun have ret til at fradrage 1/3 af kvartalets omkostningerne. Man vil I denne situation normalt have behov for en skattekonsulent til at udarbejde dette kvartalsregnskab.