Ikke-Residentskat

For de personer der ikke bor fast i Spanien, men ejer feriebolig her, er det nu tid at afregne ikke-residentskat (svarende til dansk ejendomsværdiskat) for år 2014.

Udover ejendomsskat (IBI), der afregnes til spansk kommune, skal ejendomsværdiskatten / ikke-residentskatten afregnes til de spanske skattemyndigheder inden udgangen af december måned det efterfølgende år. I modsætning til IBI (spansk ejendomsskat) kan ikke-residentskatten ikke lægges til automatisk betaling hvert år, men man skal indgå aftale med konsulentbureau / spansk advokat om at forestå beregning og præsentation af skattemodellen hvert år.

Grundlaget for beregning af ikke-residentskatten er kommunens ejendomsvurdering (valor catastral), som kan findes på den af kommunen udstedte kvittering. Tidligere kunne man benytte bankens kvittering for betalt IBI / ejendomsskat, men siden 2014 har nyt banksystem (SEPA) medført, at der kun kan fremgå ganske få oplysninger på bankkvitteringerne. Dermed fremgår beløbet for kommunenes ejendomsvurdering kun sjældent på bankkvitteringerne fra år 2014.

Hvis I tidligere år har haft en konsulent til at udarbejde og præsentere jeres spanske ikke-residentskat er det vigtigt I informerer denne om eventuelle ændringer i forhold til tidligere år. Har I solgt eller købt yderligere ejendom i Spanien, er I flyttet til Spanien som fastboende, har I fået ny adresse i hjemlandet eller ny bankkonto, m.m.? Det er informationer der har betydning for udarbejdelsen af jeres spanske ikke-residentskatteopgørelse, og derfor er det vigtigt at informere jeres konsulent om disse ændringer.

For personer, der ikke bor fast i Spanien, men i år 2014 har ejet fast ejendom i Spanien, skal der afregnes 24,75 pct. ikke-residentskat på basis af den skattepligtige ”indtægt” som anses for ”lejeværdi af egen bolig”. Denne udgør normalt 1,1pct. af kommunens ejendomsvurdering, hvis denne er revideret fra år 1994 og fremefter. Ellers udgør den 2 pct. af kommunens ejendomsvurdering. Har man købt ejendom i 2014 skal man stadig indberette spansk ikke-residentskat, men kun for perioden fra købsdato og året ud. Har man solgt i 2014 skal man afregne spansk ikke-residentskat for periode fra 1. januar 2014 til salgssdato. Husk at man som ikke-resident efter salg skal indsende speciel skattemodel over evt. tab eller fortjeneste ved salget.

Som nævnt har de spanske banker i henhold til EU-direktiv måttet stramme op på deres procedurer vedrørende bankkonti og kontohavere. For ikke-residenter betyder det, at de fleste banker har brug for, at kontohavere møder op i banken med deres originale pas samt  NIE-nummerbevis og underskriver formularer vedr. bopæl og indtægtsforhold. For ikke-residenter der ejer fast ejendom i Spanien og dermed skal afregne ikke-residentskat, er det ligeledes vigtigt at banken har registreret NIE-nummer i tilknytning til kontoen. Det er også vigtigt at alle medejere i boligen står registreret som kontohavere i banken. Tidligere år har mange banker set ”gennem fingre” med, at betaling af en skatteyders ikke-residentskat blev afregnet over en anden persons konto. Men i dag vil de fleste banker ikke imødegå betalinger af skattemodeller, hvis ikke skatteyderen fremgår som kontohaver. Vær opmærksom på at det kan blive tilfældet, selv om det er ægtefællens ikke-residentskat man vil afregne over sin konto. Det har givet problemer når skattemodellen skal afregnes og i værste fald afviser banken betalingen og skatteyderen kan risikere ekstragebyr fra skattevæsenet for ikke at betale rettidigt.  Hvis ikke alle medejere er registreret på kontoen vil vi foreslå, at I får lavet en fælles konto hvorpå alle medejere af boligen registreres som kontohavere.

Ikke-residentskatten sænkes
I august 2014 blev vedtaget ny skattereform i Spanien med virkning fra år 2015, hvilket har betydning for ikke-residenter i Spanien. Skattereformen har dog først effekt i beskatning fra år 2015, hvilket for de flestes tilfælde først vil mærkes i afregningen af ikke-residentskatten i år 2016.

Den nye skattereform reducerer den generelle skatteprocent for ikke-residenter fra 24,75 pct. til 24 pct. Derudover kan skatteresidenter i et andet EU-land samt Norge og Island benytte en yderligere reduceret skattesats på 20 pct. i år 2015, som afregnes inden udgangen af år 2016. Denne skattesats nedsættes yderligere til 19 pct. fra år 2016. Dog er det et krav, at skatteyderen fra sit hjemland får attesteret, at skatteyderen er hjemhørende og skatteresident i dette land. Attesten skal udstedes af skattemyndighederne i bopælslandet og skal forevises de spanske skattemyndigheder på forlangende.

I Danmark skal attesten udstedes af SKAT og kan bestilles via SKATs hjemmeside hvis man har NemId eller Tast Selv Kode. Attesten hedder 02.037. https://www.skat.dk/skat.aspx?oId=134478&vId=0

I Norge kan man på Skatteetatens hjemmeside via e-post bestille ”Certificate of Residence”.
https://www.skatteetaten.no/no/Om-skatteetaten/Kontakt-oss/E-post/Henvendelsesskjema/Privatperson-med-adresse-i-Norge/?sourceid=36397&tk=a0845282632a4d9a82a2833c7ea15b81 eller via MinID Kode

Udlejning af spansk ejendom og beskatning af lejeindtægter: Som noget nyt kan  norske borgere med virkning fra januar 2015, ligeledes fratrække omkostninger tilknyttet udlejning af ejendommen i Spanien. Tidligere var det udelukkende bosiddende i andet EU-land, der kunne benytte disse fradrag og dermed kun blev beskattet af overskud.

Husk, skat af lejeindtægter afregnes umiddelbart efter kvartales afslutning.
Ønsker I yderligere information er I velkomne til at kontakte os.

Dette kan også interessere dig

Plusvalia

Plusvalia beskatning der afregnes til kommunen i forbindelse med salg