INFO TIL BANK

Stort set alle der har tilknytning til Spanien har ligeledes oprettet en spansk bankkonto. Det er vigtigt man er opmærksom på at ifølge EU-lovgivning skal bankerne have aktuelle informationer og dokumentation på deres klienter. 

Hvis man bor fast i Spanien er man hyppigere i kontakt med sin bank og vil normalt, af sin spanske bankrådgiver, blive afkrævet de dokumenter og informationer banken måtte have brug for. Men personer der ikke bor fast i Spanien benytter normalt sjældent konto til andet end til betaling af de automatiske opkrævninger tilknyttet feriebolig i Spanien. Det betyder at Ikke Residenter i Spanien sjældent har kontakt med deres spanske bankrådgiver og ikke er opmærksomme på at banken har brug for dokumentation og information. I værste tilfælde kan banken blokere konto og afvise de automatiske opkrævninger til el, vand, skattemodeller, etc.. Det kan medføre at der bliver lukket for strømmen til ferieboligen samt udestående med spansk skat, kommune og andre forsyninger tilknyttet ferieboligen.

Det er derfor en god idé at kontakte sin spanske bankrådgiver minimum en gang om året og undersøge om banken har de informationer de skal bruge til kontoen. Normalt skal banken bruge kopi af pas i vigør samt NIE-nummer (spansk CPR-nummer). Specielt er det vigtigt at NIE-nummer er registreret i tilknytning til kontoen da den årlige Ikke Resident skat ellers kan blive afvist når den opkræves af de spanske skattemyndigheder. Hvis der er flere medejere af ferieboligen er det vigtigt alle medejere fremgår på konto som kontohaver. Ikke Resident skattemodellen vil normalt opkræves som betalingsservice over kontoen den sidste bankdag i december måned og hvis ikke skatteyderen fremgår som kontohaver vil bankens system normalt afvise opkrævningen med dertilhørende bøder til spansk skat for ikke at afregne skattemodellen rettidigt. 

Udover NIE og pas på kontohaver skal banken ligeledes have oplysninger omkring kontohavers indtægter, d.v.s. hvorfra stammer indtægterne (pensionsindtægter, selvstændig erhvervsdrivende, lønmodtager, m.m.) og normalt også dokumentation på disse.  Af skattemæssige årsager skal kontohaver jævnligt overfor banken bekræfte hvilket land kontohaver har sin bopæl og skatteresidens i.

Grundet Databeskyttelseslovgivning vil banker normalt ikke videregive informationer til tredje part. Det betyder at hvis vi som konsulenter skal agere på konto og eventuelt aktualisere information på vegne af kontohaver vil det normalt kræve vi har en notarfuldmagt med fakultet til at agere på konto. 

Vær opmærksom på at grundet Covid-19 skal man i øjeblikket normalt bestille tid for personligt fremmøde med sin bankrådgiver og det bedste vil være hvis man kan ordne via mail eller telefon.

Ønsker i yderligere informationer omkring er i velkomne til at kontakte Lena Grøn eller Heidi S. Andersen på info@www.gron-andersen.es eller telefon 951910649 eller mobil 647911302.

Af Lena Grøn & Heidi S. Andersen fra Grøn & Andersen Konsulentbureau

Dette kan også interessere dig

Plusvalia

Plusvalia beskatning der afregnes til kommunen i forbindelse med salg