Konsulentbureau

FAQ

Konsulentbureau ”Grøn & Andersen” er det altid en dansker som ta’r telefonen. Det er kun en detalje, men den rummer hele ideen.

Til- og fraflytning Spanien

Ved til- og fraflytning opstår der mange tvivl; hvor bør jeg melde fraflytning?, hvornår på året er det mest fordelagtigt at flytte?, hos hvilke myndigheder bør jeg registrere tilflytningen?, hvordan med skatten? og sygesikringen?, etc..
Vi kan vejlede vore klienter under hele forløbet og give råd og vejledning om, hvor man bør henvende sig og hvad man skal huske og gøre både i fraflytningslandet samt registrering i tilflytningslandet.

Residencia “Spansk Opholdstilladelse”

Residencia Certifikat er et registreringsbevis for EU-borgere, der bosætter sig i Spanien. De personer, som opholder sig i Spanien i mere end tre måneder, SKAL registrere sig som residenter i Spanien. Dette er et krav fra det spanske Indenrigsministerium og registreringen foretages via det spanske Nationalpoliti. Dette certifikat er, for EU-borgere, ikke tidsbegrænset, men skal afmeldes hvis man fraflytter fra Spanien.

Udover ansøgning om Residencia Certifikat, skal man ved tilflytning til Spanien ligeledes registrere sig på Rådhuset (Ayuntamiento) i den kommune, hvor man er bosiddende, Skattevæsene og Sygesikringskontoret.

NIE Nummer “Spansk ID Nummer”

NIE-nummer er et spansk identifikationsnummer (svarende til dansk CPR-nummerbevis). Selv om man ikke er resident i Spanien, vil det ofte være nødvendigt at have NIE-nummer, bl.a. ved køb af fast ejendom og dertilhørende skattebetaling, indregistrering af køretøj i Spanien, arv, m.m.

Ansøgning Digitalt Certifikat

Hvis man er fast bosiddende i Spanien vil man få brug for at skaffe Digitalt Certifikat da kontakt med de fleste offentlige myndigheder foregår via internet. Med Digitalt Certifikat kan man ansøge om dokumentation samt indhente relevant information fra f.eks. kommune og det spanske skattevæsen. Ligeledes kan dokumenter underskrives digitalt. Digitalt Certifikat ansøges på hjemmesiden hos Fabrica National de Moneda y Timbre (www.fnmt.es) hvor man efterfølgende vil få tilsendt en mail med kode der skal aktiveres. Koden skal aktiveres via personlig henvendelse på offentligt kontor der forestår aktivering af koden. Når koden er aktiveret kan man installere certifikatet på samme PC som man ansøgte fra.

Sygesikring samt EU formularer

Det er naturligvis vigtigt at blive registreret hos den spanske sygesikring når man flytter til Spanien. Således bliver man inkluderet i den offentlige spanske sygesikring og har ret til lægehjælp. Vi ansøger om europæiske sygesikringskort (det blå kort), formular (S1) E-121, E-106, E-107, E-108 samt inkludering af familiemedlemmer og ansøgning af læge.

Din ægtefælle/partner, børn/unge under 26 år, kan inkluderes i din sociale sygesikring og vil have de samme rettigheder til at modtage offentlig sygesikring som den sikrede.

Modtagere af social pension (folkepension eller førtidspension) samt efterlønsmodtagere kan automatisk blive dækket af den spanske sygesikring. De skal medbringe en blanket fra udbetalingslandet S1 (E-121 eller E-106), og kan med denne blanket blive tilmeldt hos den offentlige sygesikring i Spanien (INSS- Instituto Nacional de la Seguridad Social). Når man har fået tildelt sygesikringsnummer af INSS, skal man tilmelde sig det lokale lægecenter og vælge en hovedlæge samt bestille spanske sygesikrigskort.

Ansøgning om EU Pensioner

Vi hjælper dig med at ansøge om pension fra andre EU-medlemslande. Når man skal ansøge om pension fra sit hjemland, skal man sende ansøgningen til pensionsmyndigheden i bopælslandet (fx. Spanien), personer der “kun” har ret til pension fra Danmark, kan dog prøve at søge direkte hos Udbetaling Danmark, men efter EU loven skal ansøgningen indsendes I Spanien.  

At købe og sælge ejendomme I Spanien

Før du køber, er det vigtigt, at du gør dine behov, og hvorledes du ønsker at benytte ejendommen klart. Skal det være din primære bolig eller feriebolig (gode indkøbs-muligheder i området, godt vejnet, eller ønsker du at være afsides, evt. ved strand med henblik på afslapning). Hvis du er gangbesværet eller ønsker at købe for at benytte den, når du går på pension, skal du sikre dig, at der f.eks. er elevator og ikke kun trapper ved indgangen samt gode indkøbsmuligheder. Hvis ikke man kender området i forvejen, kan det være en god idé at leje i en periode. Det giver mulighed for at lære området nærmere at kende på forskellige årstider. Et boligkompleks ved stranden, som om sommeren kan være fuldt at liv og mennesker, kan om vinteren stå nærmest ubeboet og øde hen.

Derfor er det vigtigt, at du inden købet er afklaret med de krav, du stiller til ejendommen og området. Det er en stor investering, som kan give ærgelser ved et evt. fejlkøb. Du kan få råd hos venner og familie – men husk – det er dig, der kender dine behov til boligen/ferieboligen.

Når du finder ejendommen, er det vigtigt forinden køb at undersøge ejendommens juridiske, økonomiske og praktiske forhold. Hertil behøver du professionel assistance enten af en konsulent eller advokat, da disse har erfaring med købsprocessen og kan undgå faldgruber.

Det er også vigtigt inden underskrift eller deponering af beløb til købet at få konsulent eller advokat til at udarbejde et komplet overslag over de forventede omkostninger ved købet. Skal der optages lån, skal der desuden forventes yderligere omkostninger. Ofte vil det være nemmere og billigere at optage lånet i sit oprindelsesland. Flere banker i Spanien er dog begyndt at fokusere på at gøre låneansøgning for det nordiske marked nemmere og hurtigere. Når finansiering af købet er undersøgt og er muligt, skal juridiske forhold undersøges.

Hvem fremgår som ejer af ejendommen i Ejendomsregisteret, er der hæftelse på ejendommen, har ejendommen de nødvendige licenser fra kommunen, etc. Hvis du ikke selv er bygge-kyndig, er det en god idé at bede en fagmand gennemgå ejendommen m.h.p. en rapport over dens fysiske tilstand (el-installation, vandskader eller andre defekter).

Købsprocessen kan variere afhængig af situationen, men normalt vil den være følgende:

 • For at reservere ejendommen skal der deponeres et beløb enten hos ejendomsmægler eller sælger. Sørg for, inden du deponerer et beløb, at din konsulent eller advokat har undersøgt ejerforhold samt omkostninger i forbindelse med købet.
 • Der laves en kontrakt mellem køber og sælger, hvori betingelserne for handelen fremgår (købspris, dato for overdragelse, specielle betingelser samt evt. inventarliste). Når kontrakten underskrives, er det normalt, at køber afregner 10% af handelsprisen til sælger, men det kan aftales anderledes, hvis parterne ønsker det. Forinden har købers konsulent/advokat undersøgt eventuelle hæftelser i ejendommen.
 • Ved notarmødet skal køber og sælger fremmøde personligt eller være repræsenteret via notarfuldmagt. Det er her, overdragelsen af ejendommen finder sted. Køber afregner restkøbesummen (evt. fratrukket udestående og lovpligtige tilbageholdte beløb), og sælger afleverer nøgler til køber. Køber du med lån i Spanien, skal notarmødet aftales i koordination med bankens repræsentant. Medbring oversætter for at undgå misforståelser.
 • Efter handel skal transmissionsskat afregnes, og ejerskiftet registreres i det spanske Ejendomsregister. Desuden skal ejerskiftet informeres hos kommune, el- og vandselskab, grundejerforening m.m., som skal have købers kontonummer for fremover at hæve skatter og forbrug fra købers konto. For skandinaver er det normalt at lave en refusionsopgørelse over disse omkostninger. Husk at tegne en forsikring, og det vil også være fordelagtigt at skifte låsen til hoveddøren.

Når du har købt, er det vigtigt at undersøge, hvilke forpligtelser der kan være i forbindelse med ejerskab af fast ejendom. Er du resident i Spanien, skal ejerskabet deklareres i den spanske selvangivelse. Som Ikke Resident i Spanien (bosiddende og skatteresident udenfor Spanien) skal du det efterfølgende år afregne Ikke Resident skat til de spanske skattemyndigheder (ikke at forveksle med IBI-skatten, der afregnes til kommunen).

Det er vigtigt at lave et testamente i Spanien for at klarlægge personlige forhold samt ønsket om, hvorledes man vil efterlade sine ejendele i Spanien. Ægtefæller kan med fordel oprette en gensidig fuldmagt. Det giver mulighed for at sælge ejendommen, oprette eller lukke bankkonto m.m., ifald den ene ægtefælle ikke har mulighed for at være til stede (enten pga. arbejde, rejse, sygdom, m.m.). Er du væk i længere perioder eller ikke mere bor fast i Spanien, kan du give notarfuldmagt til din konsulent / advokat, så denne kan agere hos myndigheder, private selskaber, banker og evt. ved salg af ejendommen, hvis du ikke kan give personligt fremmøde.

Sælger du ejendommen, vil det have skattemæssig betydning, om du er resident i Spanien eller ej i salgsøjeblikket. Er sælger ikke resident i Spanien, er køber pr. lov forpligtet til at tilbagebeholde 3% af handelsprisen og indbetale dette beløb til de spanske skattemyndigheder. Sælger skal senest 4 mdr. efter salgsdato udarbejde en skattemodel, hvori det klargøres, om sælger har haft fortjeneste eller ej i forbindelse med handelen.

Hvis ikke det er tilfældet, kan sælger ansøge om at få det tilbageholdte beløb på 3% tilbagebetalt. Er sælger resident i Spanien, er det vigtigt, at sælger skaffer et certifikat fra de spanske skattemyndigheder, der bekræfter sælgers status som resident i Spanien. Med dette certikat skal der ikke tilbageholdes 3% ved handelen, men sælger skal derimod opgive salget i sin årlige selvangivelse til de spanske skattemyndigheder. Skat af evt. fortjeneste ved salget bliver afregnet i selvangivelsen.

Residenter i Spanien, som ved salgsøjeblikket er fyldt 65 år og har benyttet boligen som primær bolig i mindst 3 år inden salgsdatoen, vil dog være fritaget for at afregne skat af evt. fortjeneste. Uanset, om du er resident eller ej i salgsøjeblikket, skal du hos notar medbringe et ”Energicertifikat” udarbejdet af ingenør / elektriker. Sælger skal ligeledes afregne Plusvalía-skat til den spanske kommune.

Juridisk bistand hus-køb og salg

 • Udarbejdelse og eftersyn af handels- og forkøbsretskontrakter
 • Udarbejdelse og eftersyn af udlejningskontrakter for boliger og forretningslokaler
 • Udarbejdelse og eftersyn af købsaftaler
 • Udarbejdelse og eftersyn af ombytningskontrakter
 • Notarbeføjelser
 • Ratifikation af notardokumenter
 • Juridiske undersøgelser af boligens ejerskab, samt ansvar og rettigheder herfor
 • Behandling af private overdragelseskontrakter og notardokumenter inden registrering i ejendomsregisteret

Testamente og fuldmagt

Især hvis du ejer fast ejendom i Spanien, er det vigtigt også at udarbejde et spansk testamente, uanset om du er resident i Spanien eller ej. Via testamentet klargøres personlige forhold, som de spanske myndigheder ikke i forvejen kender (ægtefælle, børn, m.m.), og du giver udtryk for, hvorledes du ønsker de spanske aktiver fordelt, når du er gået bort.

En gensidig fuldmagt kan være praktisk imellem ægtefæller. Ifald den ene skulle blive syg eller på anden måde forhindret i at kunne rejse, vil en korrekt udarbejdet fuldmagt give mulighed for at købe, sælge, optage lån, åbne eller lukke fælles bankkonto m.m. Opholder du dig ikke fast i Spanien eller påtænker at være bortrejst i en periode, kan du ligeledes give fuldmagt til din advokat, konsulent eller anden person, som du har tillid til. Dette giver den pågældende person mulighed for at agere enten for den ene eller begge ægtefæller overfor de spanske myndigheder, el- og vandselskaber, banker samt andre organisationer, hvis der skulle opstå et sådant behov i dit fravær.

Såvel testamente som gyldig fuldmagt skal i Spanien underskrives hos notar.

Ombytning af kørekort

EU-borgere, der flytter til Spanien,  eller  fastboende ”residenter”  som har boet i Spanien siden 19. Januar 2013 eller før, skal  ombytte sit danske kørekort til et spansk EU-kørekort, og  er forpligtet siden den  19. Januar 2015. Hvis du har en dansk kørekort skal dette ombyttes efter  2 års fast bopæl I Spanien ”resident I Spanien”. I disse to år kan du få det registreret ved Trafik Kontor,for at undgå sanktioner.
Men hvis det er udløbet eller er blevet stjålet, skal det ombyttes med et spansk kørekort.

Fornyelse af spansk kørekort: 10 år op til 45 år, 5 år fra 45 år til 65 år, fra du er 65 år skal kortet fornyes hvert andet år.

For at undgå problemer med det spanske politi, er det en god idé at få det ombyttethurtigst muligt eller få det registreret samt få lavet en lægeattest hos en autoriseret læge. (Rådgivning: I stedet at få det registreret kan man lige så godt få det ombyttet med det samme).

BEMÆRK:. Hvis du har modtaget en fartbøde, parkeringsbøde, etc…, skal kørekortet ombyttes til et spansk, grunden til dette er, at ellers har Spanien ingen chance for atforetage klip i det danske kørekort.

(Hvis ikke kørekortet er udløbet er det ikke nødvendigt med lægeattest, hvis for ex. kørekortet udløber inden 2015 skal man lave en lægeattest.

Dem som modtog det spanske kørekort inden 19. Januar 2013 behøver ikke at gøre noget.

Spansk og International Skatteplanlægning

Når en hvilken som helst form for økonomisk aktivitet påbegyndes, eller når der skal tages personlige beslutninger, bør de skattemæssige konsekvenser altid overvejes for at kunne vælge den mest fordelagtige løsning.

Ved at sammenholde og vurdere forskellige forhold (aktuel og fremtidig indkomst, formue, den juridisk- og skattemæssig ramme…) forsøger vi at planlægge og beregne de skattemæssige følger, og vi kan således reducerer skatteandelen til et minimum. Dette sker altid på baggrund af gældende love.

Skat af lejeindtægt fra bolig beliggende i Spanien.

Udlejer man bolig eller lokale beliggende i Spanien, skal der afregnes skat af  lejeind-tægten til de spanske skattemyndigheder, da ejendommen er beliggende på spansk territorium. Skat af lejeindtægter afregnes til de spanske skattemyndigheder hvert kvartal inden for 20 dage efter kvartalets afslutning (afregning af skat for januar, februar og marts afregnes senest d. 20. april og etc.). Ved beskatningen skelnes mellem skatteresidenter i EU, Norge og Island og skatteresidenter i andre lande (i henhold til ovenstående tabel). Siden 2010 har skatteresidenter i et andet EU-land kunnet fratrække direkte omkostninger i forbindelse med boligen samt udlejningen og bliver derfor kun beskattet af overskud ved udlejningen. Borgere, der ikke bor i et andet EU-land, skal betale skat af den fulde lejeindtægt og kan ikke fratrække disse omkost-ninger. Som noget nyt fra januar 2015 kan borgere fra Norge og Island også fratrække omkostninger i lejeindtægterne og bliver dermed kun beskattet af fortjenesten / overskuddet af udlejen. Har ejendommen kun været udlejet en periode, kan der kun fratrækkes omkostninger efter den proportion, som perioden for udlejen udgør af den samlede periode.

Perioden, hvor ejendommen har været udlejet, fratrækkes i perioden for beskatning af den årlige Ikke Resident beskatning.

Er der tale om et lokale de udlejes til en virksomhed der udøver økonomisk aktivitet fra lokalet, skal man være opmærksom på at lejer normalt vil være forpligtet til at tilbageholde skat (i henhold til ovenstående tabel) i den månedlige husleje og indbetale beløbet direkte til de spanske skattemyndigheder som afregning af udlejers skat. Dog kan der være andre skattemodeller der skal afregnes i forbindelse med udlejning af lokale der benyttes til erhverv – bl.a. afregning af IVA (spansk moms) som pålægges udleje der benyttes til erhvervsaktivitet.

Ved udleje vil det normalt være nødvendigt at kontakte konsulent for at få information og hjælp til at udarbejde de nødvendige skattebetalinger til de spanske skattemyndigheder.

Kapitalgevinst ved salg af fast ejendom i Spanien.

Man skal i Spanien afregne skat af en eventuel gevinst ved salg af fast ejendom. Som skatteresident afregnes denne skat i den årlige selvangivelse, som hvert år indsendes til de spanske skattemyndigheder. Som Ikke Resident præsenterer man ikke spansk selvangivelse, og afregning af evt. kapitalgevinstskat skal afregnes via speciel formular for Ikke Residenter senest 4 måneder efter, at salget er underskrevet hos notar.

Beskatning afregnes på basis af den fortjeneste, der har været ved salget af ejendommen. Fortjenesten beregnes ved differencen mellem salgspris fratrukket salgsomkostninger (Plusvaliaskat, honorar ejendomsmægler, Energicertifikat, honorar konsulent/advokat) og købsprisen tillagt direkte købsomkostninger (notar, transmissionsskat, spansk ejendomsregister, honorar konsulen/advokat,m.m.). Er salgsprisen under 400.000 € kan ligeledes benyttes korrektionskoefficient, som “puster” købsprisen op for at korrigere for evt. inflation. Skatteprocenten benyttes efter ovenstå-ende skema.

I forbindelse med salget tilbageholder køber / købers advokat pr. lov 3 % af salgsprisen, som skal indbetales til de spanske skattemyndigheder inden for en måned efter notarmødet. Når denne måned er gået, har sælger yderligere 3 måneder  til at indsende opgørelse over gevinst eller tab ved salget (d.v.s. senest 4 måneder efter notarmødet). Ved fortjeneste skal det gøres op, om det beløb, der er indbetalt af køber, dækker betaling af skat af fortjenesten. Er det tilfældet, kan man ansøge om at få det overskydende beløb tilbagebetalt. Er skattebetalingen højere end det af køber tilbageholdte beløb, skal sælger afregne restskatten. Har der ikke været fortjeneste ved salget, kan sælger ansøge om at få hele det tilbageholdte beløb refunderet. Man skal være tålmodig, da der nemt kan gå mellem 6 til 9 måneder, før beløbet refunderes.

Ikke Resident Skat I Spanien

cache_2437341729

Info vedr. beskatning af Ikke Residenter i Spanien der ejer fast ejendom beliggende i Spanien.

Der er flere typer beskatning af fast ejendom for personer der ikke er residenter I Spanien men ejer fast ejendom beliggende I Spanien.

Man skelner mellem om det er privatpersoner der ejer eller om det er udenlandske selskaber.

Ligeledes afhænger skatten af om der er tale om lejeværdi af egen bolig eller om man har lejeindtægter på ejendommen.

Den “normale” beskatning er, at en eller flere personer ejer en ejendom, som de benytter som feriebolig (der tales her om “alm.” ejerforhold og ikke Time Share lejligheder).

Af denne sekundære bolig/ejendom bør man betale IRPF ( lejeværdi af egen bolig) til de spanske skattemyndigheder.

Denne beskatning er årlig og indbetales via skattemodel 210.

Beskatningen udregnes på baggrund af kommunens Ejendomsvurdering for det pågældende år (valor catastral) eller i defekt heraf, købsprisen.

Denne beskatning forfalder til betaling det efterfølgende år og senest inden udgangen af december.

Har en Ikke resident skatteyder kun ejet ejendommen i en del af året, beregnes der kun skat af den periode skatteyderen har ejet ejendommen.

Honorar for udarbejdelse af den årlige skat for et par er 90 Euro + 21 % IVA
For hver ekstra person der er medejer (udover to) vil der opkræves yderligere honorar på 10 € + 21% IVA.

Er det et udenlandsk selskab der helt eller delvist ejer ejendommen, er der andre faktorer der gør sig gældende.

Tidligere skulle udenlandske selskaber, der ikke benyttede ejendommen til at udøve erhvervsaktivitet I Spanien, afregne en normalt ret høj Ikke Resident beskatning (3% af kommunens Ejendomsvurdering). Siden år 2013 er udenlandske selskaber dog fritaget for at betale Ikke Resident skat medmindre selskabets nationalitet (eller anpartshaverne I selskabet) stammer fra et land der af de spanske skattemyndigheder anses for værende et skatteparadis. At denne beskatning er ophørt er en stor fordel for danske selskaber der ejer fast ejendom I Spanien da disse, efter dobbeltbeskatningsaftalens opsigelse gældende fra år 2009, har skullet afregne Ikke Resident skat til de spanske skattemyndigheder.

Denne skat forfalder inden udgangen af januar måned netop efter årets afslutning.

Pris for udarbejdelse af denne skattemodel vil normalt variere mellem 150 – 300 € + 21% IVA alt afhængig af sværhedsgraden og antal ejendomme selskabet ejer I Spanien.

Hvis Ikke Resident skatteyderen (privatperson) lejer boligen ud og har lejeindtægter, bør skat af denne lejeindtægt ligeledes afregnes til de spanske skattemyndigheder da ejendommen er beliggende på spansk territorium.

Hvis ejer af ejendommen er skatteresident I et andet EU-land kan denne (siden år 2010) fradrage omkostninger I lejeindtægten og skal kun betale skat af overskuddet. Danske borgere kan derfor trække omkostninger fra lejeindtægten på trods af der ikke I øjeblikket eksisterer dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Spanien.

Hvert kvartal laves et lille regnskab over lejeindtægter og udgifter, og af overskuddet beregnes en skat på 24,75 %. Dog kan man kun fradrage omkostninger der er direkte relateret til ejendommen og udlejen. Der kan kun fradrages omkostninger I den proportion som boligen har været udlejet, d.v.s. har boligen været udlejet  1/3 af kvartalet vil man kun have ret til at fradrage 1/3 af kvartalets omkostningerne. Man vil I denne situation normalt have behov for en skattekonsulent til at udarbejde dette kvartalsregnskab.

Europæisk Sygesikringskort (TSE)

Alle der rejser til et andet EU-land i en midlertidig periode, skal bede om dette sygesikringsbevis ifald de får brug for akut lægehjælp i dette land.

Pensionister og efterlønsmodtagere der er dækket af den spanske sygesikring via blanket E121/E106, skal ansøge om EU- sygesikringskortet fra myndighederne i det land de moodtager pensionen/efterlønnen fra.

Familiemeddlemmer til pensionister og  efterlønsmodtagere har også ret til at blive dækket af den spanske sygesikring.

Efterlønsmodtagere har også ret til et særlig sundhedskort til brug I Danmark. Dette kan udstedes med op til 2 års gyldighed indtil efterlønsmodtageren fylder 65 år.

Efterløndsmodtagere:
Som efterløndsmodtager er du ikke pensionist, og skal derfor ikke have blå EU-sygesikringskort fra Udbetaling Danmark . Kortet udstedes af din fraflytningskommune I Danmark.

Skattecertifikat “Certificado de Residente Fiscal en España”

Hvis man er resident i Spanien og har afleveret spansk årsopgørelse med afregning af skat, kan man hos de spanske skattemyndigheder få udstedt bevis for at man er skatteresident i Spanien via “Certificado de Residente Fiscal” (” Skattemæssig bopælsattest/skattecertifikat”). (Dette dokument må ikke forveksles med “Registreringsbevis for EU-borgere” (Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión”), da dette sidste udstedes af det spanske Nationalpoliti.)

Skattecertifikatet udstedt af de spanske skattemyndigheder vil være nødvendigt i mange sammenhænge, bl.a. ved salg af bolig i Spanien, arv samt ved fritagelse af skattetræk i pensionsudbetalingerne fra Danmark eller andet udbetalingsland. Man anses som udgangspunkt for at være skatteresident i Spanien når man opholder sig mere end 183 dage indenfor kalenderåret i Spanien.

En anden fordel ved dette bevis er, at du kan undgå at få indeholdt et beløb på 3% af salgsprisen ved salg af din bolig eller fast ejendom i Spanien, da dette indeholdte beløb udelukkende omfatter ikke-residenter. Du kan således bevise at du er bosiddende i Spanien ved at indbringe et skattecertifikat til notaren.

Det forholder sig sådan takket være de mange skandinaviske klienter som gennem mange år har vist os deres tillid. Desuden ved vi alle, at vores medborgere fra Nordeuropa altid har været de mest berørte i forhold til skattespørgsmål.