Nyt testamente I Spanien

testamenteSom udenlandsdansker bosiddende i Spanien er det vigtigt at gøre sig overvejelser om arv og den lovgivning, der vil blive benyttet, når man går bort.

Spansk og international ret har hidtil benyttet kriteriet for den afdødes nationalitet hvis ikke der er manifesteret andet via testamente. At dokumentere nationalitet har hidtil været nemt, da man blot kan fremvise pas hos notar eller dommer. Selvom den danske arvelovgivning, ifald der ikke er oprettet testamente, henviser til bopælslandet i øjeblikket for bortgangen (f. eks. Spanien), indtil den 17. august 2015 har spansk arvelov henvist til den afdødes nationalitet d.v.s. dansk arvelov.

Et nyt europæisk reglement for arv (650/2.012) medfører, at Spanien med virkning for de personer, der dør efter den 17. august 2015 vil være underlagt dette. Nu vil det ikke som tidligere være den afdødes nationalitets arvelov, der benyttes, men derimod residentlandets, med mindre borgeren har gjort opmærksom på andet i sit testamente.

Ændringen har betydning for udenlandske borgere fast bosiddende i Spanien. De kan fremover  vælge, om deres bo skal skiftes efter nationalitets eller bopælslands arvelovgivning. Det betyder, at boet efter danskere, der ved bortgangen var  fast bosiddende i Spanien, og som er gået bort efter den 17. august 2015, vil blive behandlet i henhold til spansk arvelovgivning,  med mindre der via testamente er udtrykt ønske om at benytte dansk arvelovgivning.

Bor man fast i Spanien og ønsker, at boet skiftes efter dansk arvelov, er det derfor vigtigt at oprette et testamente, hvori ønsket om anvendelse af dansk arvelov manifesteres. Hvis der ikke er oprettet testamente, vil bopælslands arvelovgivning automatisk benyttes, hvis man går bort, mens man er bosiddende i Spanien. Dog kan den ansvarlige for udarbejdelse af arvedokumentet (spansk notar eller dommer) skønne, at den afdøde havde et specielt tilhørsforhold eller vinkel til et andet land end bopælslandet.

Er der allerede oprettet testamente, skal man kontrollere, at der i testamentet tydeligt fremgår ønske om at benytte sin nationalitets (dansk) arvelovgivning. Fremgår det ikke i testamentet, skal der oprettes et nyt testamente, hvoraf det fremgår, da der ikke kan korrigeres i et allerede eksisterende testamente.

Husk at ændringen gælder kun personer fast bosiddende i Spanien d.v.s. residenter. Personer, der ikke er resident/fast bosiddende i Spanien, bliver ikke berørt af ændringen.

Værd at huske: Ifølge dansk arvelov udgør tvangsarven kun en fjerdedel, hvorimod spansk arvelov fordeler to tredjedele. Den arvelov, der anvendes, har derfor stor betydning for den del af arvelodden, tvangsarven udgør og dermed, hvorledes fordelingen mellem arvingerne disponeres.

Valg af arvelovgivning har betydning for, hvilke rettigheder arvingerne har til arven afhængig af tilhørsforholdet til den afdøde. Husk, at uanset hvilken arvelov, der benyttes, vil beskatning være underlagt spansk skattelovgivning, og der skal betales arveafgift  til de spanske myndigheder. D.v.s. at der under alle omstændigheder skal afregnes arveafgift til Spanien af aktiver og ejendele den afdøde havde.

Med indførsel af dette EU-reglement fra 17. august 2015 er det derfor vigtigt, at udlændinge bosiddende i Spanien kontollerer, at deres spanske testamente indeholder afklaring om den arvelovgivning, der ønskes benyttet ved bortgang. Har man aktiver og ejendomme i Spanien, er det nu blevet  meget vigtigt at oprette testamente, hvis man ønsker, at dansk arvelov skal benyttes ved bobehandling.

I samarbejde med advokat og dansk konsul Marisa Moreno og spansk notar Alvaro Toro Ariza.

Dette kan også interessere dig

Plusvalia

Plusvalia beskatning der afregnes til kommunen i forbindelse med salg