Skattemessige sider ved å eie fast eiendom i Spania

Generelle begreper:

– IBI = Eiendomsskatt betales til den spanske kommunen.

– Basura / Residuos Solidos = Renovasjon moms til den spanske kommunen.

– Impuesto No Residente (Modelo 210) = Ikke Resident Skatt tilsvarer den norske ”Eiendomsverdiskatt”.. Skatt på “leieverdi av egen bolig” som Ikke Resident betaler til de spanske skattemyndighetene før utgangen av desember året etter.

 

Fast eiendom som Resident i Spania:
– Når det gjelder primær bolig, er eiendommen fritatt for eiendomsverdiskatt. Det er imidlertid viktig å erklære eiendommen som primære bolig i den årlige spanske selvangivelse, under visse omstendigheter, kan det gi skattefordeler av et senere salg av eiendommen.

– I tilfelle av ferie / sekundærbolig, må du betale Eiendomverdien av eiendommen / e. Skatten beregnes etter kommunal eiendom vurdering (valor catastral) og betales i den spanske selvangivelsen, som utarbeidet i månedene mai og juni året etter.

– Leieinntekter fra fast eiendom i Spania deklareres også i den spanske selvangivelsen med mulighet for fradrag for relevante kostnader.

Fast ejendom som Ikke Resident i Spanien:
Fast eiendom som Ikke Resident i Spania:

• Siden det alltid vil være snak om en ferie / sekundærbolig, må der i Spania betales Eiendomsverdiskatt til skattemyndighetene (i tillegg til IBI / Eiendomsskatt til kommunen). Til oppgjør av eiendomsverdiskatt bruker man Model 210, som er en skattemodell, de spanske skattemyndigheter har utarbeidet for Ikke Residenter. Det må gjøres opp eiendomverdi ved utgangen av desember året etter. Beregningen er basert på kommunens eiendom verdivurdering, sett fra IBI kvittering (bevis på betalt eiendomsskatt til kommunen).

• Leieinntekter fra eiendom som ligger i Spania må erklæres og beskattes til de spanske skattemyndighetene – selv om det gjelder periodisk leie. Dersom eiendommen er leid ut – enten heltid eller midlertidig – disse inntektene hvert kvartal skal skattlegges i Spania med 24,75% av inntektene i kvartalet. Hvis du er skattemessig bosatt / borger av et annet EU-land, har du krav på fradrag for kostnader som er direkte knyttet til eiendommen eller udlejen av dette.
• Om du er bosatt eller ikke i Spania er det fra sommeren 2013 etter loven, at utleier har utarbeidet en energiattestcertifikat til leie kondisjonerte av eiendommen. Hvis du mangler denne energiattestcertifikat du risikerer bøter fra de spanske myndighetene.

Dette kan også interessere dig

Plusvalia

Plusvalia beskatning der afregnes til kommunen i forbindelse med salg