Til- og fraflytning Spanien

Indenfor EU-lande kan vi flytte til og fra medlemslandene og har fri bevægelighed landene imellem. Dog skal man være opmærksom på at hvert land har egne krav til de registreringer der skal foretages i det pågældene land.

Flytter man til Spanien skal man hos Nationalpolitiet skaffe residencia-kort som kræver at man beviser man er dækket af sygesikring i Spanien samt har indtægter eller midler til at forsørge sig selv. Ligeledes skal man tilmeldes kommunen man tilflytter samt registreres hos de spanske skattemyndigheder. I visse tilfælde kan man blive dækket af den spanske sygesikring (Seguridad Social) og tilknyttet det lokale lægecenter (Centro de Salud). Har man ikke mulighed for at blive inkluderet i spansk sygesikring skal man tegne privat sygesikring som dækker hospitalsophold. Inden man fraflytter Danmark kan man med fordel kontakte konsulentbureau i Spanien som kan vurdere den enkeltes situation og vejlede om hvilke dokumenter der skal benyttes når man skal registreres hos myndighederne i Spanien. Det vil ligeledes give den fordel at dato for registrering i Spanien hos de relevante myndigheder kan koordineres således at man er mindst muligt tid i ”limbo” og f.eks. kan inkluderes hurtigst muligt i det spanske sygesikringssystem. Dette specielt vigtigt hvis man har sygdom som kræver behandling og recept til medicin.

Man skal ligeledes huske at melde flytning hos den kommune i Danmark hvor man fraflytter. Dette kan gøres indenfor 4 uger før fraflytning og senest 5 dage efter fraflytning. Borgerservice i kommunen man fraflytter kan vejlede og det er vigtigt man får de relevante dokumenter af fraflytningskommunen, specielt hvis man er berettiget til at blive inkluderet i den spanske sygesikring. 

Fraflytter man Spanien og flytter tilbage til Danmark skal man ligeledes huske at melde fra hos myndighederne i Spanien. Man skal hos spansk Nationalpoliti aflevere residencia-kort og få registreret fraflytning. Hvis ikke man allerede har certifikat med NIE-nummer (spansk CPR-nummer bevis) kan man med fordel bestille dette ved samme lejlighed. NIE er spansk CPR-nummer som bibevares hele livet og man kan på senere tidspunkt få brug for dette. Ligeledes skal meldes fraflytning hos den spanske kommune samt spansk sygesikring hvis man er inkluderet i denne. Hos spansk skattevæsen skal registreres at man ændrer status fra ”Resident” i Spanien til nu fremover at være ”Ikke Resident”. Det er specielt vigtigt af skattemæssige årsager. Ejer man bolig i Spanien når man fraflytter skal man huske de kommende år at afregne den årlige Ikke Resident skattemodel (Modelo 210) til de spanske skattemyndigheder for ”lejeværdi af egen bolig” beliggende i Spanien. Hvis man medbringer sin spanske bil til Danmark og får denne omregistreret til danske plader skal man huske at afmelde bilen i Spanien så man ikke fremover skal afregne spansk vægtafgift. Vigtigt at man tager fotokopi af bilens spanske dokumentation inden man aflevere de originale dokumenter til de danske myndigheder. Bilen skal registreres i Danmark indenfor 30 dage. Som nævnt, når bilen er registreret i Danmark skal den frameldes hos de spanske myndigheder. Hvis man bevarer sin spanske bankkonto skal banken ligeledes informeres om at man ikke længere er ”resident” i Spanien. 

Hvis man i fraflytningsøjeblikket er registreret som selvstændig erhvervsdrivende i Spanien er det specielt vigtigt man bliver afmeldt inden man udrejser fra Spanien. Hvis man ikke længere har aktivitet i den spanske virksomhed skal virksomheden afmeldes både hos spansk skattevæsen samt hos Seguridad Social. Gør man ikke dette vil de spanske skattemyndigheder stadig forvente kvartalsafregninger for virksomheden samt Seguridad Social vil fortsat opkræve kvoterne til Autonomo-betaling. Hvis man fortsætter med virksomheden i Spanien skal det registreres at man fremover driver virksomhed som ”Ikke Resident” i Spanien hvilket kan have betydning for skatteafregningerne for virksomheden. 

Når man kommer til Danmark skal der meddeles tilflytning hos kommunen man tilflytter som normalt skal bruge dokumentation for adressen der tilflytter (lejekontrakt, skøde el. Lign.). Kommunen vil normalt vejlede om tilflytning og registrering hos andre danske myndigheder, heriblandt dansk skat. 

Både ved til- og fraflytning kan man med fordel give notarfuldmagt til person eller konsulent som man har tillid til i Spanien. Der kan opstå situationer som normalt vil kræve personligt fremmøde og med denne fuldmagt kan fuldmagtshavende løse problemstillingen på giverens vegne så man ikke behøver møde personligt op. 

Ønsker i yderligere information er i velkomne til at kontakte Lena Grøn og Heidi S. Andersen fra Grøn & Andersen Konsulentbureau på info@www.gron-andersen.es eller  telefon 0034-951910649 eller mobil 0034-647911302.

Dette kan også interessere dig

Plusvalia

Plusvalia beskatning der afregnes til kommunen i forbindelse med salg