All Posts in Category

Nyhedsbrev

N.I.E. Nummer

Det er vigtigt din konsulent / advokat ansøger om NIE-nummer (spansk CPR-nummer) til køber. NIE-nummer er et spansk identifikationsnummer (svarende til dansk CPR-nummerbevis). Selv om man ikke er resident i Spanien, vil det ofte være nødvendigt at have NIE-nummer, bl.a. ved…

læs mere

Tilmelding til Skole

I månederne marts og april begynder indskrivningsprocessen af elever i offentlige og private skoler, for niveauerne: Infantil (Børnehave fra 3 år til 6 år) Primaria (Grundskole fra 6 år til11 år (1º klasse til 6º klasse) Secundaria (Ungdomsuddannelse på 12…

læs mere

Ny lovgivning vedr. Seguridad Social

Regeringen har den 24. april 2012 lavet lovændringer som berører dækningen af sygesikring og indfører brugerbetaling af recepter i Spanien. Disse lovændringer træder i kraft fra d. 31. august 2012. Ændringer i dækning af sygesikring: De personer der først og…

læs mere

NIE nummer

Som mange sikkert allerede ved, har det i en periode ikke været muligt at ansøge om NIE-nummer (spansk personnummer for udlændinge) hos National Politiet i Spanien, medmindre personen der ansøgte, selv mødte op hos National Politiet. De mange klager over denne procedure har nu…

læs mere

Elektronisk meddelelsessystem

De spanske skattemyndigheder har i det seneste år implementeret et nyt elektronisk kommunikationssystem, hvor skatteyderen kan modtage meddelelser fra myndigheden via internet. Denne kommunikationsform er mere effektiv end den nuværende langsomme og usikre post-gang, hvor en del breve aldrig når…

læs mere

Model 720 for 2014

De personer der anses for værende skatteresidenter i Spanien i år 2015 er under visse omstændigheder forpligtigede til at indsende denne formular. Informationsmodellen skal være præsenteret til de spanske skattemyndigheder senest d. 31. marts 2016 ifald du er forpligtet til…

læs mere

Betalinger til spansk kommune når du ejer bolig i Spanien

Når man køber feriebolig i Spanien kan det ofte være svært at gennemskue hvilke forpligtelser man har overfor de spanske myndigheder  – specielt når man ikke bor fast i Spanien og derfor ejheller har mulighed for at kende sammensætning af…

læs mere

Ny amnesti for modtagere af udenlandsk pension

I disse dage udsender de spanske skattemyndigheder dette vedhæftede brev til skatteborgere i Spanien som modtager pension fra udlandet. Der er oprettet et nyt ”amnesti” for at deklarere udenlanske pensioner som ikke tidligere er blevet deklareret i skatteborgerens spanske selvangivelse.…

læs mere