Spansk og internasjonal skatterett

Når noen form for økonomisk aktivitetbegynner eller når du gjør personlige beslutninger, bør de skattemessige konsekvensene alltid vurderes for å velgeden mest fordelaktige løsningen.

Ved å sammenligne og vurdere ulikeforhold (nåværende og fremtidige inntekt,eiendom, juridiske og skattemessigerammeverk ) vi prøver å planlegge ogberegne skattemessige konsekvenser, ogvi kan dermed redusere skattesatsen til et minimum. Dette gjøres alltid på grunnlag avgjeldende lover.

 

Dette kan også interessere dig

Plusvalia

Plusvalia beskatning der afregnes til kommunen i forbindelse med salg