Spansk og internasjonal skatterett

Når noen form for økonomisk aktivitetbegynner eller når du gjør personlige beslutninger, bør de skattemessige konsekvensene alltid vurderes for å velgeden mest fordelaktige løsningen.

Ved å sammenligne og vurdere ulikeforhold (nåværende og fremtidige inntekt,eiendom, juridiske og skattemessigerammeverk ) vi prøver å planlegge ogberegne skattemessige konsekvenser, ogvi kan dermed redusere skattesatsen til et minimum. Dette gjøres alltid på grunnlag avgjeldende lover.

 

Dette kan også interessere dig