Artikler og nyheder

Know about last updates

Ny beregning af Plusvalia ved salg (side28)

Når man sælger fast ejendom i Spanien skal man, udover kapitaltgevinstsskat som afregnes til de spanske skattemyndigheder (hvis fortjeneste ved salget), ligeledes afregne Plusvalia skat til den spanske kommune. Denne beskatning har i mange år været et meget omdiskuteret emne…

læs mere

Plusvalia

Plusvalia beskatning der afregnes til kommunen i forbindelse med salg har i mange år været meget kritiseret, specielt i situationer hvor sælger har solgt med tab og alligevel skal afregne Plusvalia skat (værdistigningsskat) til kommunen.I de seneste år har dommerkendelser…

læs mere

HUSK IKKE-RESIDENTSKATTEN 2020

Hvis du ikke bor fast i  Spanien, men ejer feriebolig her, skal du inden udgangen af december måned afregne Ikke-Resident skat for skatteåret 2020. Mange forveksler Ikke-Residentskatten med IBI (Ejendomsskatten) som betales til den spanske kommune. Ikke-Resident skatten er en…

læs mere

ENDESA EL selskab

Hvordan kan jeg betale mindre i min el-regning? Du skal ringe til NYT NUMMER 800760909, som er nummeret til Endesas kundeservice. Når de tager telefonen, har du forskellige valgmuligheder. Vent til telefonsvareren er færdige med at nævne de forskellige menuer og…

læs mere

Til- og fraflytning Spanien

Indenfor EU-lande kan vi flytte til og fra medlemslandene og har fri bevægelighed landene imellem. Dog skal man være opmærksom på at hvert land har egne krav til de registreringer der skal foretages i det pågældene land. Flytter man til…

læs mere

Ikke Residenter og spansk bankkonto

År 2020 har været et hårdt år og de fleste danskere der ejer feriebolig i Spanien har ikke kunnet rejse ned i ferieboligen og holde ferie som de hidtil har gjort hvert år. Enkelte har dog rejst til Spanien og…

læs mere

INFO TIL BANK

Stort set alle der har tilknytning til Spanien har ligeledes oprettet en spansk bankkonto. Det er vigtigt man er opmærksom på at ifølge EU-lovgivning skal bankerne have aktuelle informationer og dokumentation på deres klienter.  Hvis man bor fast i Spanien…

læs mere

Skatteinspektioner Spanien (Agencia Tributaria)

Personer der er fast bosiddende i Spanien skal hvert år indsende skatteopgørelse til de spanske skattemyndigheder i månederne maj og juni,  dette uanset om skatteyderen er underlagt ny eller gammel ordning (betaler skat i DK eller Spanien). Når skatteopgørelsen er…

læs mere

BESKATNING SALG EJENDOM SPANIEN

BESKATNING SALG EJENDOM SPANIEN

I modsætning til Danmark skal man i Spanien afregne skat af eventuelt overskud ved salg af bolig og fast ejendom. Uanset om man er skatteresident i Spanien eller ej, vil beskatning af fortjeneste ved salg af fast ejendom i Spanien…

læs mere