Europeisk Helsetrygskort

Alle der reiser til et annet EU-land i en midlertidig periode,må be om dette helsetrygskort i tilfelle de trenger akutt legehjelp i dette land.

Pensjonister og førtidspensjonister som er dekket av den spanske helsetrygsforsikring gjennom blankett S1 (E121/E106), må søke om et europeisk helsetrygskort fra myndighetene i det land de mottaker pensjonen/førtidspensjonen fra.

Familiemedlemer til pensjonister og førtidspensjonister har også rett til å bli
dekket av den spanske helsetrygsforsikring.

Dette kan også interessere dig