Juridisk bistand hus-kjøp og salg

  • Utvikling ogundersøkelser avsjøpsavtaler og utvekslingskontrakter
  • Utvikling og undersøkelser av  utleiningskontrakter for eiendom og selskabslokaler
  • Utvikling og undersøkelser av sjøpsavtaler
  • Utvikling og undersøkelser av utvekslingskontrakter
  • Notarbeføjelser
  • Ratifisering af notardokumenter
  • Juridiske undersøkelser av eiendommen eierskap, samt rettigheterog plikter dertil
  • Behandling av privat overdragelseskontrakter og notardokumenterfør registrering i eiendomsregisteret

Dette kan også interessere dig