Skattecertifikat «Certificado de Residente Fiscal en España»

Av og til har normen som har oppholdstillatelse i Spania bruk for et dokument utstedt av den spanske skattemyndigheter kalt «Skattemessig bosted sertifikat / ligningsattest «Certificado de Residente Fiscal». Dette dokumentet må ikke forveksles med «registreringsbevis for EU-borgere» (Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión «), da dette er et dokument utstedt av National Politiet, og  alle som er bosatt i Spania i over tre måneder må be om . Den spanske skatteattest, kan bare gis til dem som sender inn selvangivelsen i Spania, det vil si alle de som bor her i mer enn 183 dager i året.
Dette dokument kan være svært nyttig hvis du har bruk for å bevise for hjemlandet at du ikke lenger er skattepliktig der. Så undgår du at der blir trukket skatt av
din pensjon eller annen type inntekt, eller rett og slett fordi dit hjemeland krever det for å bli skattefritaget der.

En annen fordel med dette beviset er at du kan unngå at Skattekontoret inneholder en mengde på 3% av salgsprisen fra salg av ditt hjem eller eiendom i Spania, som  utgjør et tilbakeholdt utelukkende for ikke-residenter. Du kan bevise at du er bosatt i Spania ved å bringe skatte-certifikatet til notarius.

Faktum er, takket være de mange skandinaviske kunder over mange år har vist oss deres tillit. Desuten vet vi alle, at våre medborgere fra Nord-Europa har alltid vært den mest berørte i forhold til skattespørsmål.

 

Dette kan også interessere dig