Søknad om EU Pensjoner

Vi hjelper deg med å søke om alderspensjon fra andre EU-lande. Når du må søke om pensjon fra dit hjemland, må man normalt sende søknaden til pensjons myndigheten i bostedslandet (f. eks. Spania), personer som ”bare” har rett til pensjon fra Norge, kan prøve å søke direkte fra NAV Utland, da dette vanligvis går mye raskere, men det er ikke alltid dette kan gjøres, fordi de ber innsende søknaden I Spania.

Dette kan også interessere dig