Spansk Helsetrygforsikring «Seguridad Social»

Det er selvsagt viktig å bli registrert ved den spanske helsetrygsforsikring når du flytter til Spania. Så blir du inkluderet i den offentlig spanske helsetrygsforsikring og har ret til helsehjælp.
Vi søker europeiske helsetyrgskortsygesikringskort (blå kort), blankett (S1) E-121, E-106, E-107, E-108 og inkludering av familiemedlemmer og anvendelse av lege.
 

Din ektefelle/partner, barn/unge under 26 år, kan inkluderes i din helsetrygsforsikring og vil ha samme rettigheter til å motta offentlig helsetrygsforsikring som den sikrede.

Mottakere av sosiale pensjoner (alderspensjon eller uførepensjon) og førtidspensjonister kan automatisk bli dekket av den spanske shelsetrygsforsikring. De må ta med en blankett med fra utbetalingslandet S1 (E-121 eller E-106), og kan bruke denne blankett til å melde deg inn i den offentlige helsetrygsforsikring i Spania (INSS- Instituto Nacional de la Seguridad Social).

Når du har fått helseforsikringsnummer av INSS, må du registrere deg ved det lokale legecenter og velge en familielege og bestille det spanske helsetrygskort. 

Dette kan også interessere dig